Home » Genel » STRABON RESTAURANT AMASYA

STRABON RESTAURANT AMASYA

strabonYüksek surların arasında Yesil ırmağın keyfi bambaskadır, Strabon Restaurant Millenium kadar eski ve tarihi surlar içinde ve yeni restore edildi. Restorasyonu ve mekanın tüm detayları bilgi, sevgi ve emek ürünü olmasının yanında, Yeşilırmak sakin ve insana huzur veriyor. ırmağın tam kenarında kalitesiyle, şıklığıyla şimdiye kadar olması gereken yatırımlar yapıldı. Adını da Amasya’da yaşamış bir Yunan filozof  Strabon’dan aldı. Strabon restaurant Türk mutfağını yansıtan menüsü ile başarılı. Lezzet ve hizmet kalitesi ile  dostlarınız ve sevdiklerinizle saatlerce oturup muhabbet edebileceğiniz nezih bir mekandır.

Strabon, Roma dönemininde yaşamış, Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozoftur. Yaşadığı dönemde bilinen yerlere yapılan göçlere ve hangi milletlerin yerleşmeler yaptığı üzerine gerçekleştirdiği çalışmalar ile ün kazanmıştır. Roma aristokratlarıyla kan bağı olduğu düşünülmektedir. Bugünkü Amasya ili sınırları içinde varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Dünyanın ilk Coğrafyacısıdır.
Strabon Amasya’da doğdu ve Amasya’da öldü. Klasik Yunan eğitimi gördü. Aristodemos’tan hitabet dersleri aldı. MÖ 31’e değin Roma’da kaldı. MÖ 29’da Yunanistan’ı gezdi. MÖ 28’de Mısır’a gitti. Strabon Roma İmparatorluğu’nun büyük bir bölümünü dolaşmıştır. Roma ve İskenderiye’de uzun süre yaşamıştır.

Amasya’da yaşamış bir filozof olan Strabon Olgunluk çağında Historika Hypomnemata adlı bir yapıt yazmıştır. Bu yapıt, 43 cilttir ve Polybios tarihinin bir devamıdır, Korinthos ve Kartaca’nın (MÖ 146) yıkılışından Sezar’ın ölümüne ya da Aktium Savaşına dek süren dönemi kapsar. Geographumena veya Geographika (Coğrafya) adlı yapıtının büyük bölümü günümüze kadar gelmiştir.
Geographika 17 cilttir. Strabon bu yapıtını Yunan ve Roma dünyasının kültürlü kişileri için yazmıştır. Strabon aynı zamanda Antik Dönemde volkanizmanın ilk neden/sonuç ilişkisine dayanan açıklamasını yapan jeolog ve yerbilimcidir.

Bir Cevap Yazın