STRABON RESTAURANT AMASYA

STRABON RESTAURANT AMASYA

serpil hanimYüksek surların arasında Yesilırmağın keyfi bambaska Strabon Restaurant Millenium kadar eski ve tarihi surlar içinde ama yeni restore edildi. Restorasyonu ve mekanın tüm detayları bilgi, sevgi ve emek ürünü, Yeşilırmak sakin ve insana huzur veriyor. ırmağın tam kenarında kalitesiyle, şıklığıyla şimdiye kadar olması gereken yatırımlar yapıldı. Adını da Amasya’da yaşamış bir Yunan filozof Strabon’dan aldı. Strabon restaurant Türk mutfağını yansıtan menüsü ile başarılı. Lezzet ve hizmet kalitesi ile  yiyip içip, saatlerce oturup muhabbet edilesi bir mekandır.

Strabon, Roma dönemininde yaşamış, Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozoftur. Yaşadığı dönemde bilinen yerlere yapılan göçlere ve hangi milletlerin yerleşmeler yaptığı üzerine gerçekleştirdiği çalışmalar ile ün kazanmıştır. Roma aristokratlarıyla kan bağı olduğu düşünülmektedir. Bugünkü Amasya ili sınırları içinde varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Dünyanın ilk Coğrafyacısıdır.
Strabon Amasya’da doğdu ve Amasya’da öldü. Klasik Yunan eğitimi gördü. Aristodemos’tan hitabet dersleri aldı. MÖ 44’te öğrenimini sürdürmek amacıyla Roma’ya gitti. Başlangıçta Aristoteles’in görüşleri savunduysa da, sonraları Augustus’un öğretmenlerinden olan Athenodoros’un etkisinde kalarak Stoa okulunun görüşlerini benimsedi. MÖ 31’e değin Roma’da kaldı. MÖ 29’da Yunanistan’ı gezdi. MÖ 28’de Mısır’a gitti. Strabon Roma İmparatorluğu’nun büyük bir bölümünü dolaşmıştır. Roma ve İskenderiye’de uzun süre kaldı.

Amasya’da Yeşilırmak’ın kenarında bulunan Strabon Heykeli. Olgunluk çağında Historika Hypomnemata adlı bir yapıt yazdı. Bu yapıt, 43 cilttir ve Polybios tarihinin bir devamıdır, Korinthos ve Kartaca’nın (MÖ 146) yıkılışından Sezar’ın ölümüne ya da Aktium Savaşına dek süren dönemi kapsar. Geographumena veya Geographika (Coğrafya) adlı yapıtının büyük bölümü günümüze kadar gelmiştir. 17 cilttir. Yazar bu yapıtını Yunan ve Roma dünyasının kültürlü kişileri için yazmıştır. Strabon aynı zamanda Antik Dönemde volkanizmanın ilk neden/sonuç ilişkisine dayanan açıklamasını yapan jeolog ve yerbilimcidir.Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.